top of page

Artūras Šimonis (LT), Skrendančios skrybėlės, Flying Hats, 2021-2022

LT //

Instaliacijos Švytinčios skrybėlės autorius – Lietuvos menininkas, scenografas, kostiumų dailininkas. Ekspoziciją sudaro 25 baltos kabančios švytinčios skrybėlės, kuriose integruotos šiltų LED ir diodinių lempučių instaliacijos. Pagrindinė ekspozicijos idėja ir tema – priminti ir prisiminti XVI-XX a. gyvenusius šiose gatvėse (dab. Stiklių, M.Antokolskio, Žydų, Gaono ir kt.) žydų tautybės žmones – amatininkus, prekeivius, smulkius verslininkus, intelektualus ir t.t., kurių gyvensena, buitis, veikla ar folkloras stipriai įtakojo tuometinį bendrą Vilniaus socialinį, ekonominį ir kultūrinį kontekstą.

 

Instaliacijos tikslas – panaudoti būdingų skrybėlių siluetus ir juose įrašyti nykstančios jidiš kalbos žodžius, kurių vertimas ir transkripcija būtų perskaitoma pakėlus galvą į skrybėles, tokiu būdu primenant apie turtingą kultūrą, kuri kūrėsi ir daugiau nei 400 m. gyvavo šioje Vilniaus vietoje, palikdama Vilniui ir pasauliui gilų, autentišką pėdsaką

EN //
The author of the installation The Shining Hat is a Lithuanian artist, set designer and costume designer. The exhibition consists of 25 white hanging glowing hats with integrated installations of warm LED and diode light bulbs. The main idea and theme of the exposition is to recall and remember the Jewish people who lived in these streets (now Stiklių, M. Antokolskis, Žydų, Gaonas, etc.) in the 16th-20th centuries - craftsmen, merchants, small entrepreneurs, intellectuals, etc., whose life, lifestyle, lifestyle, activities or folklore strongly influenced the overall social, economic and cultural context of Vilnius at that time.

The aim of the installation is to use the silhouettes of typical hats and inscribe them with words from the endangered Yiddish language, the translation and transcription of which can be read by lifting one's head to the hat, thus reminding us of the rich culture that was created and existed in this part of Vilnius for more than 400 years, thus leaving a deep and authentic imprint on Vilnius and the world.

_DSC1264.jpg
_DSC1268.jpg
_DSC1240.jpg
bottom of page