top of page

VDA studentai "MM"

LT //
Šioje ekspozicijoje pristatomi darbai iš Vilniaus dailės akademijos Vitražo fondų, sukurti studentų per pastaruosius du dešimtmečius. Tai kursinės užduotys: ritminės bei herbinės kompozicijos, portreto stilizacijos – kurias studentai atlieka pirmaisiais ir antraisiais studijų metais perprasdami vitražo komponavimo ypatumus, siekdami ryškiaspalvio stiklo ir juodos švino juostos dermės, įvaldydami tapybos vitražiniais pigmentais ir glazūromis technikas.

Darbai sukurti VDA Vitražo laboratorijoje vadovaujant doc. Broniui Bružui ir prof. Algirdui Dovydėnui.

Studentai: Gintarė Lukšytė, Gediminas Žalgiris, Kristina Baliūnaitė, Diana Čeplevič, Laura Juškaitė, Vidmantas Kaminskas, Valerija Leontjeva, Neringa Vasiliauskaitė, Ieva Paltanavičiūtė, Karolina Voicechovska, Jovita Papučkaitė.

Ekspozicijos kuratorius: doc. Žydrūnas Mirinavičius


 

EN //
This exhibition presents works from the Stained Glass Collection of the Vilnius Academy of Arts, created by students over the last two decades. These are course assignments - rhythmic and armorial compositions, portrait stylisations - which students carry out in the first and second years of their studies to learn the peculiarities of stained glass composition, to achieve a harmony between the brightly coloured glass and the black lead tape, and to master the techniques of painting with stained glass pigments and glazes.

The works were created in the Stained Glass Laboratory of the Vilnius Academy of Arts under the supervision of Assoc. Prof. Bronis Bruzas and Prof. Algirdas Dovydėnas.


Students: Gintarė Lukšytė, Gediminas Žalgiris, Kristina Baliūnaitė, Diana Čeplevič, Laura Juškaitė, Vidmantas Kaminskas, Valerija Leontjeva, Neringa Vasiliauskaitė, Ieva Paltanavičiūtė, Karolina Voicechovska, Jovita Papučkaitė.

Curator of the exposition: doc. Žydrūnas Mirinavičius

VDA darbas.jpg

Kūrinys eksponuojamas restorane LOKYS

bottom of page