top of page

Audronė Andrulevičienė "Svajonė"

LT //
Menininkė Audronė Andrulevičienė savo kūryboje mėgsta naudoti ready–made konstrukcijas, domisi stiklo liejimo galimybėmis, jungia jį su įvairiomis medžiagomis, todėl jos kūriniai visada daugiasluoksniai – tiek forma, tiek turiniu, netikėti, bet turintys aiškią logiką, išbaigti, bet paliekantys pakankamai erdvės stebėtojo įžvalgoms. Menininkės darbams būdingos universalios vertybės ir patirtys, todėl jie lengvai pasiduoda „tiesioginiam kontaktui“ su stebėtoju, žaidžia ne kiek su jo fantazija, kiek su prisiminimais. Šiame kūrinyje autorė atvėrė vaikystės langą, savotišką egzistencinį portalą tarp namų ir gyvenimo, tarp saugumo ir pavojaus, tarp tikra ir menama. Ant vaikystės palangės augama – skaitoma ir svajojama. O „pilnatyje“ tilpęs lopinėlis iš Brolių Grimų pasakos „Auksaplaukė“ aiškiai parodo, kad šį saugų bokštą vieną dieną visgi teks palikti.


 

EN //
The artist Audronė Andrulevičienė likes to use ready-made constructions in her works. She is interested in casting glass facilities while combining it in different arrangements. Her works are always multi-layered – both in form and content. Artist’s works are unexpected but has a clear logic in it, complete but at the same time leaving enough space for the observer’s insights. The artist’s works are characterized by universal values and experiences. That’s why her works are easily lend themselves with “direct contact” for observers. Playing not so much with fantasy of the viewer but more with his own memories. In this work, the author opened a window of her childhood. It’s like an existential portal between home and life, between safety and danger, between real and imaginary. Growing up on the windowsill while childhood – she used to read and dream. The patch from Brothers Grimm fairy tale “Goldilocks” in the “full moon” clearly shows that safe tower will have to be left one day.

Svajonė2 A.Andruleviciene.JPG
Svajone1 A.Andruleviciene.JPG
Svajonė. A.Anduleviciene.jpg
Svajonė1 A.Andruleviciene.JPG

Kūriniai eksponuojami meno galerijoje Terra Recognita

bottom of page