top of page

PASLAUGOS

1000x1000.png

Vietos tapatybės kūrimas //

Creating a local identity

LT //

Pasitelkę vietos istorijos kertines ašis, išryškiname ir kuriame vietos tapatybės unikalumą.

 

EN //

Using the core axes of local history, we highlight and create the uniqueness of local identity.

DSC_5955.jpg

Vietos komunikacija//

localation communication

LT //

Telkdami suinteresuotas šalis, organizuojame ir išorinę vietos komunikaciją.

 

EN //

We organise internal and external communication through gathering different segments of
the community.

1000x1000.png

Vietos prekės ženklo kūrimas//

Location branding

LT //

Remdamiesi vietos tapatybe kuriame integruotą prekinį ženklą, siekdami išskirti vietą iš kitų vietovių, parodyti unikalumą paremtą emocinėmis savybėmis, aiškiai išreikštomis verbaliniais ir vizualiniais simboliais.

EN //

In accordance to the identity of the place, we create a brand, which enables the place to
stand out through verbal and visual symbols of its emotional authenticity.

DSC_5946.jpg

Vietos rinkodara//

Location marketing

LT //

Remdamiesi visų suinteresuotų vietos grupių poreikiais kuriame vietos emocinį įvaizdį.

EN //
We create an emotional image of a place based on the needs of all local stakeholders.

1000x1000.png

Darbas su partneriais//
Working with partners

LT //

Palaikome bendradarbiavimą su visais suinteresuotais partneriais, bendruomene, savivaldos įmonėmis, investuotojais, talentais.

 

EN //

We encourage and promote communication between the potential partners, community,
local authorities, investors and talents.

DSC_6005-2.jpg

Veiklos strategija// Activity strategy

LT //

Kuriame vietos vertės panaudojimo strategiją bendruomenei, vystytojams, investuotojams, savivaldos įmonėms.

EN //

We develop a strategy for harnessing the value of place for the community, developers, investors and municipal companies.

1000x1000.png

Investuotojų, nuomininkų, talentų pritraukimas//

Attracting investors, tenants, talent

LT //

Randame vietos prekės ženklo partnerius, tapatybiškai tinkamus verslus, kūrybingos vietokūros teikiamomis galimybėmis suinteresuotus talentus.

 

EN //

We find partners for the brand of the place whose businesses and talents can benefit from
the opportunities provided by the creative space.

DSC_5932.jpg

Kūrybiška vietokūra//

Creative Placemaking

LT //

Kūrybiškos vietokūros pagalba sujungiame kultūrą ir bendruomenes, atsižvelgdami į vietos kontekstą, konkrečius poreikius, tradicijų atgaivinimą ir bendrus interesus.

EN //

Through the creative placemaking the culture and community are connected, which
reflects the local surroundings, its specific needs, revives the fascination with tradition and
collective creativity.

bottom of page