top of page
WEBUI.jpg

STIKLO MENO FESTIVALIS „IEŠKOK OBUOLIO“ 

RUGSĖJO 29 d. - spalio 31 d. 

LT //

Prieš beveik 500 metų Stiklo kvartale Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius Žygimantas Augustas leido kurtis pirmajai Martyno Paleckio šeimos stiklo manufaktūrai. Nuo tada stiklo į Stiklių gatvę įsigyti važiavo ir ėjo ištisos vilniečių kartos. 19 a. pabaigoje kvartale buvo net trys Stiklo gatvės ir vienas skersgatvis. Čia buvo gaminamas ir parduodamas stiklas - galiausiai ši vieta tapo Stiklo kvartalu.

 

Vilniaus senamiesčio Stiklo kvartalas visą spalio mėnesį švenčia 607- tąjį gimtadienį ir kviečia gyventojus ir miesto svečius į pop-up šiuolaikinio lietuvių autorių stiklo meno parodą, pavadinimu „Ieškok obuolio“. Paroda, skirta priminti apie Stiklo kvartalo istoriją, pakviesti susipažinti su naujausiais Lietuvos stiklo menininkų kūriniais, išgirsti apie stiklo, krištolo, vitražo istoriją Vilniuje ir Lietuvoje bei pabandyti kurti iš stiklo specialiose dirbtuvėse.

 

Logotipas - obuolys tapo jungiančiuoju kvartalo gimtadienio ir parodos simboliu. Purpurinis obuolys su QR kodu, vedančiu į parodos stiklo menininkų darbų aprašymus, žymi langus kuriuose galima apžiūrėti stiklo menininko kūrinį. Stiklo kvartalo restoranai, kavinės ir barai gimtadienio ir parodos proga kviečia paragauti nustabių patiekalų ir gėrimų su obuoliais. Prie parodos prisijungia ir interjero butikai, galerijos ir antikvariatai kviesdami apžiūrėti naujausias komercinio ir antikvarinio stiklo kolekcijas.

 

Parodos akcentas – kvartalo gimtadienio dovana praeiviams - Stiklių ir Savičiaus gatvėse švytinti menininko ir dizainerio Jaroslaw Koziara meninė instaliacija „Apynių žibintai“. Subtili ir žaisminga spalvos ir šviesos kompozicija, primenanti rudeninius apynių vaisius, pralinksmina gatves ir suteikia spalvų tamsėjančioms rudens gatvėms.

 

EN//

 

Approximately 500 years ago, in the Glass Quarter, the Grand Duke of Lithuania and King of Poland, Sigismund Augustus, allowed the first glassworks of the Paleckis family to be established. Since then, generations of Vilnius residents have traveled to Stiklių (Glass) Street to purchase glass. By the end of the 19th century, there were even three Stiklių (Glass) Streets and one alleyway. Glass was manufactured and sold here, ultimately making this place the Glass Quarter.

 

Vilnius Old Town's Glass Quarter celebrates its 607th birthday throughout the entire month of October and invites residents and city guests to a pop-up exhibition of contemporary Lithuanian glass art by local artists, titled "Find the Apple". The exhibition aims to remind people of the history of the Glass Quarter, introduce them to the latest works of Lithuanian glass artists, delve into the history of glass, crystal, and stained glass in Vilnius and Lithuania, and invite them to a special workshop to create glass - beads.

 

The logo, an apple, serves as a unifying symbol for the quarter's birthday and the exhibition. A purple apple with a QR code leading to descriptions of the artists' glassworks marks the windows where one can view the glass artist's creations. In celebration of the birthday and the exhibition, the local restaurants, cafes, and bars in the Glass Quarter invite visitors to taste wonderful dishes and drinks made with apples. Interior boutiques, galleries, and antique shops also join in, inviting visitors to explore the latest commercial and antique glass collections.

 

The highlight of the exhibition is a gift to passersby in honor of the quarter's birthday - the artistic installation "Apple Lanterns" by artist and designer Jaroslaw Koziara, which illuminates Stiklių (Glass) and Savičiaus Streets. This subtle and playful composition of colors and lights, reminiscent of autumn apples, brightens the streets and adds color to the darkening autumn streets.

 

STIKLO MENININKAI:

_DSC2916.jpg

PAULIUS RAINYS/ "If you are getting screwed, then just relax.

Maybe you're gonna like it."

Kūrinys eksponuojamas papuošalų parduotuvėje „LILY'' (Stiklių g. 6)

LT / "Jeigu tave kas nors pi*a gyvenime. Atsipalaiduok, gal patiks." Kasdienių, įprastų ir kartotinų rutininių judesių bei objektų mano akimis yra labiausiai įkvepiantys dalykai. Mane domina, kaip tam tikri mūsų kasdienio gyvenimo fizikiniai objektai veikia mūsų elgesį. Kaip dailės menas priklauso nuo mūsų kasdieninių judesių įpročių ir kodėl tai būtina mūsų supratimui apie save ir mūsų gyvenamojoje aplinkoje. Ar medžiaga iš tikrųjų atspindi žinutę apie mūsų sąmonę? Skaidrumas yra nuostabi fizinė savybė, kuri aiškina ir pabrėžia idėjos medžiškumą ir reikšmę. Todėl savo demonstracijoje aš bandysiu padaryti subtilų simbolį mano požiūriui į tam tikrą įprastą objektą kaip estetiškai transformuotos teiginio formos dalį. Kai stiklo manipuliavimas tampa ryšiu tarp realybės ir surealumo, filosofijos ir logikos, objekto ir simbolio. Taip pat kaip nuobodulio estetika perteikia pačią žinutę apie mūsų sąmonę, susijusią su kasdieninės rutinos vaizdingų paviršių atpažinimu ir pripažinimu. Kaip sakoma, grožis slepiasi mažose mūsų kasdieninio gyvenimo detalėse.

EN /  Casual, daily and repetitive routine movements and objects are the most inspiring things to me. I am interested in how some particular physical objects of our daily life impact us on our behavior. How artistic impression is depended on our daily movement habits and why it is a necessity for our domestic understanding of ourselves and our living environment. Does the material really represent the message about our consciousness? Transparency is a wonderful physical feature which explains and amplifies the materiality and significance of an idea. So in my demonstration I will try to make a delicate symbol of my point of view about some particular casual object as an aesthetically transformed form of a statement. When glass manipulation becomes a joint between real and surreal, philosophical and logical, object and symbol. As well as the aesthetic of boredom it will convey a message itself of our consciousness about recognizing and legitimizing picturesque surfaces of routine. As it is said, beauty is hiding the small details of our casual life.

IMG_8617.jpg

RŪTA LIPAITĖ / „LABIRINTAS"

Kūrinys eksponuojamas kokteilių bare „Nick and Nora'' (Stiklių g. 3)

LT / Kiek kainuoja buteliukas, o kiek pats kvapas? Ir tikrai ne išskirtinis Lalique buteliukas (dar būnant gyvam menininkui), o masinė gamyba, ir ne pati brangiausia.

 

Menininkai kuria, kvepalų flakonus, derina prie kvapo, mados tendencijų. Bet pabaiga ta pati - į šiukšlių dėžę, net nerūšiuojant. Darbas „Labirintas” - antras gyvenimas ir tam tikras pagerbimas.

RŪTA LIPAITĖ / "LABYRINTH"

The artwork exposition at cocktail bar "Nick & Nora" (Stiklių st. 3)

EN /How much does a bottle cost, and how much does the scent itself cost? It’s certainly not an exclusive Lalique bottle (while the artist is still alive), but mass production, and not the most expensive.

 

Artists create perfume bottles to match the scent and fashion trends. But the end is the same - it ends in the bin trash, without even recycling. The work "Labyrinth" - a second life and a kind of homage.

_DSC3492.jpg

INDRĖ STULGAITĖ / "RAUDONA"

rinys eksponuojamas gėlių butike „Love me Speechless'' (Stiklių st. 6)

LT / Technika: karšto stiklo liejimas, pūtimas, šlifavimas, poliravimas. Šie kūriniai neturi gilios filosofinės potekstės. Jie - dekoratyvūs, ryškūs, interjeriniai, žaismingi, galbūt kažkuo primenantys gėrimams skirtus grafinus, o gal išdidintus kvepalų buteliukus?

INDRĖ STULGAITĖ / "RED"

The artwork exposition at flowers butique „Love me Speechless'' (Stiklių st. 6)

EN / Technique: hot glass casting, blowing, grinding, polishing. These works do not have a deep philosophical context. They are decorative, bright, interior, playful, perhaps somehow reminiscent of carafes, or maybe enlarged perfume bottles?"

LAURA RAINYS / "VANDENS FORMA"

Kūrinys eksponuojamas Vyninėje „Milano Aperityvai'' (Stiklių st. 7 / kiemelyje)

LT / Pelkės - viena svarbiausių Lietuvos kraštovaizdžio dalių. Kartu tai bene labiausiai ignoruojamas, nykstantis mūsų šalies elementas, nepaisant ypatingos ekologinės ir estetinės reikšmės. Vandens telkiniai nuo seno buvo neatsiejama žmonių gyvenimo dalis - ežerai, upės ir ypač pelkės bei daubos, kaip paslaptingos vietos, minimos lietuvių mitologijoje ir tautosakoje. Vandens telkiniai tarsi indai, kuriuose gyvena šventumas. Vieną kompoziciją sudaro trys elementai, kurie atlikti laisvo formavimo stiklo technika

LAURA RAINYS / "WATER SHAPE"

The artwork exposition at winery „Milano Aperityvai'' (Stiklių st. 7 / in the yard)

EN / Swamps are one of the most important parts of the Lithuanian landscape. At the same time, it is perhaps the most ignored, endangered element of our country, despite its special ecological and aesthetic significance. Water bodies have long been an integral part of people's lives - lakes, rivers and especially swamps and ravines, as mysterious places mentioned in Lithuanian mythology and folklore. Water bodies are like vessels in which holiness lives. One composition consists of three elements that are performed in the technique of free-forming glass.

received_119359154591764.jpeg

IP (Irina Peleckienė) / "CANTIR"

Kūrinys eksponuojamas restorane „Lokys'' (Stiklių g. 8)

LT / Cantir - katalonietiško bendro vandens gėrimo indo pavyzdys, kuris tapo impulsu temos (bendrystės, bičiulystės) ir formos (nuo indo iki objekto) vystymui

IP (Irina Peleckienė) / "CANTIR"

The artwork exposition at restaurant „Lokys'' (Stiklių st. 8)

EN / Cantir - an example of a Catalan common water drinking vessel, which became an impetus for the development of the theme (communion, fellowship) and form (from vessel to object).

Egles Rakauskaites „Sraigtas“.jpg

EGLĖ RAKAUSKAITĖ / "SRAIGTAS"

Kūrinys eksponuojamas picerijoje „Caprice'' (Stiklių g. 12)

LT / „Sraigtas“ išmatavimai: 450x315x5 mm,medžiaga/technika: smėliasrove ėsdintas lakštinis stiklas, šilkografija, oksidas. Optinė perspektyva, požiūris, vaizdas - suponavo mano norą juodos ir baltos spalvos kompozicijos pagalba perteikti judėjimo iliuziją. Statiško darbo kinetiškumo įspūdis kyla iš ryškių juodos ir baltos spalvos kontrastų. Optinis menas veikia regėjimo pojūčius ir statiškoje plokščioje erdvėje kuria judančius geometrinius elementus. Savo stiklo plokštėje eksperimentuoju linijų ritmu, forma, kuri nuolat mirga, pulsuoja, juda ir kinta žiūrovo akyse.

EGLĖ RAKAUSKAITĖ / "SCREW"

The artwork exposition at pizzeria „Caprice'' (Stiklių st. 12)

EN / ,,Screw'' 450x315x5 mm sandblasted flat glass, screen printing, tracing paint.Optical perspective, viewpoint, image - through the use of black and white colors, in my composition I aimed to create the illusion of movement. The static work gains a sense of motion from the sharp contrasts of black and white. Optical art affects the sense of sight, creating moving geometric elements in a static flat space. In my glass panel, I experiment with the rhythm of lines, a form that constantly flickers, pulses, moves, and changes before the viewer's eyes.

1695624022877.jpg
1695624022872.jpg

IRENA TALLAT-KELPŠIENĖ / „Abstraktus vitražas I’’ /„Abstraktus vitražas II’’

Kūrinys eksponuojamas picerijoje „Caprice'' (Stiklių g. 12)

LT / Dydis 38x29 cm. Spalvotas stiklas, oksidas, glazūra. Tai dvi abstrakčios vitražo miniatiūros, sukurtos per plenerą, atliktos derinant bespalvį, matinį ir spalvotą stiklą. Tai yra asimetriškos kompozicijos, kuriose tiesios švino linijos persipina su plastiškais gamtos motyvų elementais, senųjų kultūrų piešinių fragmentais. Kūriniuose vyrauja švelnūs pustoniai, kuriuose išryškėja stiklo faktūra, papildani bendrą vaizdą. Ryškaus spalvoto  stiklo akcentai naudojami kaip atsvara, kontrastas pilkiems tonams. 

IRENA TALLAT-KELPŠIENĖ / "Abstract stained glass I" / "Abstract stained glass II"

The artwork exposition at pizzeria „Caprice'' (Stiklių st. 12)

EN / Size: 38 x 29cm colored glass, oxide, glaze. These are two abstract stained glass miniatures created outdoors, executed by combining colorless, matte, and colored glass. They are asymmetrical compositions where straight lead lines intersect with plastic elements of nature motifs and fragments of ancient cultural drawings. The works are dominated by gentle semi-tones, where the texture of the glass is highlighted, enhancing the overall image. Bright colored glass accents are used as a counterbalance and contrast to the gray tones."

Obuolys_DSC_0007_peržiūrai.jpg
Rajos_DSC_0033_peržiūrai.jpg

VIKTORIJA IR RIČARDAS ANSKAIČIAI / „STIKLO SODAI’’ / „RAJOS’’

Kūrinys eksponuojamas Interjero salone „Elementai" (Stiklių g. 14)

LT / 2023 m. Laisvai formuotas stiklas

Stiklo sodas – tai minimalistinio požiūrio esmę atspindinti kompozicija iš didelių skaidrių stiklinių obuolių, persmelktų ryškiais rubino, mėlynos ir violetinės spalvos tonais.

 

Rajos pasižymi grakščiais, sklandžiais judesiais vandenyje, kurie gali priminti tai, kaip šviesos spinduliai juda ir lūžta praeidami per stiklą.

VIKTORIJA IR RIČARDAS ANSKAIČIAI / „GLASS GARDEN’’ / „THE RAYA’’

The artwork exposition at interior salon „Elementai'' (Stiklių st. 14)

EN / 2023 Free-forming glass

Glass Garden is a composition reflecting the essence of a minimalist approach, consisting of large transparent glass apples infused with bright tones of ruby, blue, and violet.

 

The raya gracefully and smoothly move through the water, reminiscent of how light beams move and refract when passing through glass.

_DSC3536.jpg

REMIGIJUS KRIUKAS / „TĖKMĖ"

Kūrinys eksponuojamas Restorane „14 Horses'' (Dominikonų g. 11)

LT / Aukštis 88 cm Stiklo pūtimas, laisvas formavimas, sidabravimas, autorinė technika. "Esu visiškai stiklinis, pašventęs savo gyvenimą ir kūrybą mylimiausiai medžiagai – stiklui. Dėka jau 40 - metį trunkančio mūsų nuolatinio karšto stiklinio dialogo, susikūriau savo kūrybinę liniją, savitą kūrybinį braižą, kuris atpažįstamas ne tik Lietuvoje, bet ir pasauliniame stiklo meno gerbėjų bei žinovų rate. Pasak meno kritikų, mano kūryba ekspresyvi, lyg sustingusi akimirka iš dinamiškos gamtos, kuri išties ir įkvepia mane. Ji eksponuojama ne tik garsiausiose šalies bei pasaulio galerijose, šiuolaikinio meno mugėse ar festivaliuose, bet ir puošia ne vieną viešąjį ar privatų interjerą, eksterjerą, viešąją ar privačią erdvę. Projekte „Ieškok Obuolio“ mano kūrinius galima atrasti restorano „14 Horses“ erdvėse, kur vyrauja spalvingos, iš beribės mano fantazijos gimusios skulptūros bei skulptūriškos vazos. "​

REMIGIJUS KRIUKAS / "FLOW"

The artwork exposition at Restaurant „14 Horses'' (Dominikonų st. 11)

EN / Height: 88 cm Glass blowing, freeform shaping, silvering, authorial technique. I am entirely made of glass, dedicating my life and creativity to my dearest material – glass. Thanks to our ongoing, 40-year-long dialogue with hot glass, I have developed my creative line, a distinctive creative signature recognized not only in Lithuania but also among global glass art enthusiasts and experts. According to art critics, my work is expressive, as if capturing a frozen moment from dynamic nature, which truly inspires me. It is exhibited not only in the most prominent national and international galleries, contemporary art fairs, or festivals but also adorns various public and private interiors, exteriors, and spaces. In the "Find the Apple" project, my artworks can be discovered within the premises of the "14 Horses" restaurant, where colorful sculptures and sculptural vases born from my boundless imagination."

Nimbas-verikaite-2023 1.jpg

VALDA VERIKAITĖ / „NIMBAS"

Kūrinys eksponuojamas Juvelyrikos mokykloje „Vilnensis'' (Dominikonų g. 7)

LT / 2023 m. 38x60x10 cm. Medis, metalas, stiklas, veidrodis, LED šviesa. Savo kūriniu kviečiu žiūrovą patikėti virsmo ženklu ir įžvelgti tikėjimą ar praradimą savyje tiek kiek jis įžvelgia. Tai tarsi begalinė vizuali nuoroda į savęs pažinimą ar užklausimą. Tai kiekvienos asmenybės dieviškumo atspindys. Nurodantis ikonografinį vaizdavimą, kuriame Nimbas simbolizuoja šventąją šviesą ir žymi asmens dieviškumą ar šventumą.

VALDA VERIKAITĖ / "NIMBAS"

The artwork exposition at Jewelery school "Vilnensis" (Dominikonų st. 7)

EN / 2023 38x60x10 cm Wood, metal, glass, mirror, LED light. With my artwork, I invite the viewer to believe in the symbol of transformation and to perceive faith or loss within themselves to the extent they can see it. It's like an infinite visual reference to self-discovery or questioning. It reflects the divinity of each personality, indicated by an iconographic representation where Nimbus symbolizes the sacred light and signifies a person's divinity or sanctity.

received_293606885011181.jpeg
1692945406423.jpg

AUDRONĖ ANDRULEVIČIENĖ / "NYKSTAMNTYS PORTRETAI" / "MEMENTO MORI"

Kūrinys eksponuojamas Juvelyrikos mokykloje „Vilnensis'' (Dominikonų g. 7)

LT / ''Nykstantys portretai''

Šiai temai mane pastūmėjo žmogaus gyvenimo trapumo supratimas, per daugelį amžių keitėsi portreto samprata. Vaizduojamųjų menų žanrų hierarchijoje portreto vaizdavimas laikomas, tobuliausia kūryba. Naujausiame autorinės technikos cikle akcentuosiu pagrindines žmogaus gyvenimo fazes: jaunystę, brandą, senatvę, mirtį. Tai skirtingų asmenybių portretai. Kuriant atskirus objektus bus įtraukti skirtingų specialybių, socialinių sluoksnių asmenys. Formuojant galutinį estetinį vaizdą, atskleidžiant asmens tapatybės ir socialinės padėties sintezę, bus prijungiamos vaizdinės tam asmeniui būdingos detalės. Čia bus netikėta vizualiai sustabdytos būsenos akimirka, įkūnytą į skaidrų, stiklo objektą. Atskleidziant ir sutapatinant su alegorinėmis butybemis, kurios pabreztu ju stipreses savybes, isskirtinuma, atspindetu.

 

,,Memento mori” (2023 m.) - viduramžių laikų sąvoka, vaizduojanti žmogaus mirtingumą bei pabrėžianti žemiškojo gyvenimo tuštybės ir pastovumo nūdienos kismės dabartyje sampratą ar cikliškumo dėsnio išnašą, jog iš dulkės atėjęs- dulke ir pavirsi. Kriščioniškojo pasaulio meno kontekste, posakis ,,Memento mori” išsivystė su krikščionybės augimu, kuris pabrėžė dangų, pragarą ir sielos išsigelbėjimą pomirtiniame gyvenime. Atėję į šį pasaulį esame visi lygūs ir gyvenimą nugyvename tarsi nesusimastydami, jog dabar esame ir skirtingi tačiau po visko būsime visi tos pačios dulkės smėlyje.

AUDRONĖ ANDRULEVIČIENĖ / "FADING PORTRAITS" / "MEMENTO MORI"

The artwork exposition at Jewelery school "Vilnensis" (Dominikonų st. 7)

EN / "Fading Portraits"

The understanding of the fragility of human life has pushed me towards this theme, and the concept of the portrait has evolved over many centuries. In the hierarchy of visual arts genres, portrait representation is considered the most exquisite form of creation. In my latest cycle of authorial technique, I will emphasize the key phases of human life: youth, maturity, old age, death. These are portraits of different individuals. When creating separate objects, individuals from different specialties and social strata will be included. To form the final aesthetic image, revealing the synthesis of personal identity and social status, visual details characteristic of that person will be incorporated. This will be an unexpected moment visually frozen in a clear glass object, revealing and identifying with allegorical beings that would emphasize their stronger qualities and uniqueness.

 

"Memento mori" (2023) - a medieval concept depicting human mortality and emphasizing the emptiness of earthly life and the idea of the impermanence of today's change or the cycle of life, that from dust we came, and to dust we shall return. In the context of Christian world art, the phrase "Memento mori" developed with the growth of Christianity, which emphasized heaven, hell, and the salvation of souls in the afterlife. Upon entering this world, we are all equal, and we live our lives without thinking that now we are different, but in the end, we will all be the same dust in the sand

urte.jpg

URTĖ LAGUNAVIČIŪTĖ / "WAWES"

Kūrinys eksponuojamas Juvelyrinėje „MIUTTO'' (Gaono g. 1)

LT / 'WAWES'' Sustokite akimirkai, įkvėpkite, iškvėpkite ir susiliekite, susitapatinkite su darbu. Matykite ir interpretuokite bangas individualiai. Individualumas — Jūsų laisvė, o bet kokia laisvė — viena didžiausių žmogaus siekiamybių.

URTĖ LAGUNAVIČIŪTĖ / "WAWES"

The artwork exposition at Jewellery shop "MIUTTO" (Gaono st. 1)

EN / ''WAVES'' Pause for a moment, inhale, exhale, and immerse yourself, identify with the work. See and interpret the waves individually. Individuality is your freedom, and any freedom is one of the greatest aspirations of a human.

PARODOS ŽEMĖLAPIS:

isore_Ieskok obuolio_booklet_297x210mm_spaudai-02.jpg
vidus_Ieskok obuolio_booklet_297x210mm_spaudai-01.jpg
bottom of page