top of page

Petras Saulėnas (LT), VITRUM, 2022-2023

LT //

Gatvių šviesos meno galerija ARTerija pristato: VITRUM - Menininko Petro Saulėno kūrinį – erdvinę konstrukciją, trimatę skulptūrą įprasminančią tradicinį vitražo - tapybos šviesa meną. Menininkas tiria šviesos poveikį per spalvą, jos dievišką galią, kurią pastebėjo senieji vitražo menininkai susiedami savo kūrybą su maldos namais. Kūriniai konstruojami taip, kad tūrinio objekto permatomos spalvotos plokštumos šviesos projekcijoje dengdamos viena kitą, kuria naujus peršviečiamus spalvų, atspalvių darinius.

 

Tamsiu paros metu kūrinys šviečia, dienos metu saulė peršviesdama geometrinį skaidrų objektą kuria spalvotos šviesos srautus. VITRUM primena apie Stiklo kvartalo - pirmosios Vilniaus Stiklo manufaktūros, stiklo turgaus, trijų Stiklo gatvių ir Stiklo skersgatvio, Vitražo galerijos suformuotą išskirtinę vietos tapatybę.

 

Makro konstrukcijos primenančios šviesolaužius kristalus pakimba virš Stiklių gatvės išraiškingai primindamos apie šios vietos stiklo kultūrą ir jos įtaką Vilniaus miesto kultūros kodui.

EN //

Street Light Art Gallery ARTerija presents: VITRUM - the work of the artist Petras Saulėnas - a spatial construction, a traditional stained glass light painting expressed on three- dimensional sculptures. The artist explores the effects of light through color, its divine power, noticed by ancient stained glass artists who placed their art work in sanctuaries mostly. The art works of Petras Saulėnas are constructed in such a way that the transparent colored surfaces of the volumetric object overlap in the light projection, creating new translucent derivatives of colors and shades.

 

In the dark of the night, the work is lightened, during the day the sun illuminates a geometric transparent object, creating streams of colored light. VITRUM reminds us about the unique local identity of the Stiklo (Glass) Quarter - the first Vilnius Glass Manufactory, the Glass Market, three Streets of Glass , the Stained Glass Gallery.

 

Macro constructions reminiscent of refracted crystals hang above Stiklių (Glassblowers) Street, expressively reminding them of the glass culture of this place and its influence on the cultural code of Vilnius.

IMG_5098 2.jpg
IMG_4656.JPG
IMG_4538.jpg
IMG_4541.jpg
bottom of page