top of page

Laura Rainė "Auksinis kiaušinis"

LT //
Šių dienų pasaulyje apstu blizgesio ir netikrumo, o noras atsistoti ant “pjedės stalo” nevisada yra pelnytas ir pagrįstas. Siekiamybė “suspindėti”, gali būti labai laikina ir netikra, kaip ir šis mano stiklinis kiaušinis, išorėje tviskantis ir elegantiškai pakilęs nuo žemės, o viduje tarsi slepiantis nematomą materiją. Jo “Didenybė” stovi ant barchatu padengtos kojelės, kuri šiam objektui sukuria “raudonojo kilimo” efektą.

EN //
Today's world is full of glitz and uncertainty, and the desire to stand on the "pedestal table" is not always deserved and justified. The desire to "shine" can be very temporary and fake, like this glass egg of mine, sparkling on the outside and rising elegantly from the ground, while inside it seems to hide invisible matter. His "Majesty" is standing on a barchat-covered leg, which gives the object a "red carpet" effect.

Laura Rainė Auksinis kiaušinis.jpeg

Kūrinys eksponuojamas papuošalų parduotuvėje LILY

bottom of page