top of page
850_8811.jpg
Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės meilės istorijos maršrutas

Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės meilės istorijos maršrutas

The route of the love story of Sigismund Augustus and Barbara Radvilaitė

LT //

2020 m. rugpjūčio 1 d. Lietuvos Didžiajam Kunigaikščiui ir Lenkijos Karaliui Žygimantui Augustui (1520-1572) sukako 500 m. Žygimanto Augusto jubiliejinio gimtadienio proga Stiklo kvartale, Lokio restorane eksponuojamas Miglės Kosinskaitės tapytas Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės viso ūgio portretas. Šis paveikslas buvo iškilmingai atidengtas 2020 m. rugpjūčio 1 d. 00.20 - tuo laiku, kai prieš 500m. gimė Lietuvos Didysis Kunigaikštis ir Lenkijos Karalius Žygimantas Augustas. Sakoma, kad karalius turėjo gimti liepos 31 d., tačiau jo mama karalienė Bona Sforca reikalavo sulaikyti kūdikio atėjimą iki rugpjūčio 1 d., nes norėjo kad jis atsineštų imperatorišką Augusto vardą (August - rugpjūtis). Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės atvaizdus piešė ir vaizdavo skirtingų epochų menininkai, tačiau Vilnius iki šiol neturėjo garsiosios poros portreto, nors didžioji jų romantiškos, dramatiškos ir tragiškos istorijos dalis vyko Vilniuje. Tapytoja Miglė Kosinskaitė įspūdingo dydžio paveikslui (220 x 180 cm) Žygimanto Augusto prototipu pasirinko Vaidotą, žinomą grupės The Roop atlikėją. Šis kūrinys yra unikalus poros portretas, kurio atsiradimas sujungia Stiklo kvartalą su vietokūros dizainerės Julijos Janus kurtu pažintiniu maršrutu - Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės meilės istorijos takais, skirtu mėgstantiems Vilnių tyrinėti pėsčiomis. Maršrutu, lydimu audio pasakojimu, galite pasimėgauti atsisiuntę programėlę #WALK15 ir joje pasirinkę Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės pasivaikščiojimo trasą. Žygimantas Augustas, kurio gyslomis tekėjo rusų, vokiečių, ispanų kilmingų šeimų kraujas, mums žinomas ne tik savo skandalingomis vedybomis iš meilės su mažiau kilminga Lietuvos didike Barbora Radvilaite, bet ir didžiule įtaka Vilniaus miesto raidai.

Dar jo tėvui, Žygimantui Senajam valdant Lenkiją, tapęs Lietuvos Didžiuoju Kunigaikščiu, Vilniuje įkūrė ir išplėtė savo rezidenciją tuo pačiu sudarydamas sąlygas vystytis miesto gerovei.Lietuvos Didydis Kunigaikštis ir Lenkijos Karalius valdė 1544-1572 m. Garsioji meilės istorija su Lietuvos didike, vėliau tapusia Lietuvos ir Lenkijos Karaliene Barbora Radvilaite, vyko 1544-1551 m. Žygimantas Augustas įsimylėjo jauną našlę kilmingą vilnietę Barborą taip, kad nepaisant Lietuvos ir Lenkijos aukštuomenės ir savo tėvų norų, ją vedė bei karūnavo. Tai buvo neįtikėtinas reiškinys to meto karališkose šeimose, nes karaliaus vedybos visuomet buvo politinės, skirtos praplėsti valdas, sustiprinti ekonomines ir politines sąjungas. Skandalingas karaliaus poelgis vos nekainavo jam sosto, romantinė šios istorijos atmintis gyva Vilniaus mūruose ir legendose, tragiška baigtis - jaunosios karalienės mirtis praėjus 6 mėnesiams po karūnavimo sukėlė paskalas ir įtarimus, kurie iki šiol audrina rašytojų, kino kūrėjų, dramaturgų, poetų vaizduotę.Žygimanto Augusto dvaro dėka, į Vilnių iš skirtingų Europos valstybių suvažiavo įvairių, tuo metu pažangių sričių amatininkai ir intelektualai, steigėsi pirmosios spaustuvės, stiklių dirbtuvės, buvo statomi renesanso architektūros šedevrai (ypatingai išsiplėtė amatininkų gyvenamas, dabartinis Vilniaus miesto Stiklo kvartalas jungiantis Vokiečių, Stiklių, M. Antokolskio, Gaono, Žydų, Rotušės, Dominikonų, Švarco gatves). Šiandien šiame kvartale galima rasti juvelyrikos galeriją Vilnensis (Dominkonų g. 11), kurioje eksponuojamas atkurtas mylimiausias Barboros Radvilaitės žiedas (jo kopiją galima užsisakyti), apsistoti Barboros Radvilaitės kambariuose Stiklių viešbutyje (Gaono g. 7), paragauti Žygimanto Augusto dvaro vakarienės Lokio restorane (Stiklių g. 6), Augusto ir Barboros pyragaičių Augusto ir Barboros love story cafe (Stiklių g. 7).

EN //

1 st of August in 2020 On the occasion of Sigismund Augustus's 500th birthday, a full-length portrait of Sigismund Augustus and Barbora Radvilaitė, painted by Miglė Kosinskaitė, is on display in the Glass Quarter at the Lokio restaurant. The painting was unveiled on 1 August 2020 at 00.20 - the same time as the birth of the Grand Duke of Lithuania and King of Poland, Sigismund Augustus, 500 years ago. It is said that the King was due to be born on 31 July, but his mother, Queen Bona Sforza, insisted on delaying the baby's arrival until 1 August because she wanted him to carry the imperial name of Augustus (August). The images of Sigismund Augustus and Barbara Radvilaitė have been painted and depicted by artists from different eras, but Vilnius has never had a portrait of the famous couple, even though much of their romantic, dramatic and tragic history took place in Vilnius. Miglė Kosinskaitė has chosen Vaidotas, a well-known singer of the band The Roop, as the prototype of Sigismund Augustus for a painting of impressive size (220 x 180 cm). The work is a unique portrait of the couple, the creation of which connects the Glass Quarter with the cognitive route created by Julija Janus, a local designer, along the trails of the love story of Sigismund Augustus and Barbora Radvilaitė, for those who like to explore Vilnius on foot. You can enjoy the route, accompanied by an audio narration, by downloading the #WALK15 app and selecting the Sigismund Augustus and Barbara Radvilaitė walk route. Sigismund Augustus, whose blood flowed through the veins of Russian, German and Spanish noble families, is known not only for his scandalous love marriage to the less noble Lithuanian noblewoman Barbora Radvilaitė, but also for his great influence on the development of Vilnius.

When his father, Sigismund the Old, became Grand Duke of Lithuania during the reign of Poland, he established and expanded his residence in Vilnius, creating the conditions for the city's prosperity.The Grand Duke of Lithuania and the King of Poland reigned from 1544 to 1572.The famous love affair with the Lithuanian noblewoman, who later became the Queen of Lithuania and Poland, Barbora Radvilaite, took place from 1544 to 1551. Sigismund Augustus fell in love with a young widowed noblewoman from Vilnius, Barbara, so much so that he married her and crowned her, against the wishes of the Lithuanian and Polish dignitaries and his parents. This was an incredible phenomenon in the royal families of the time, as royal marriages were always political, designed to expand the domains and strengthen economic and political alliances. The scandalous act of the king almost cost him his throne, the romantic memory of this story is alive in the walls and legends of Vilnius, and the tragic outcome - the death of the young queen six months after her coronation - has caused gossip and suspicions that still stir the imagination of writers, film-makers, playwrights and poets. Thanks to the court of Sigismund Augustus, craftsmen and intellectuals from different European countries came to Vilnius from various advanced areas of the time, the first printing houses and glass workshops were established, and masterpieces of Renaissance architecture were built (especially the artisans' quarter, the Glass Quarter of Vilnius, which connects the streets of Vokiečių, Stiklių, M. Antokolskis, Gaonas, Žydai, Rotušės, Dominikonų, Švarco, and the current Vilnius city, has grown). Today, in this quarter you can find the jewellery gallery Vilnensis (11 Dominkonų St.), which displays a recreation of Barbara Radvilaitė's most beloved ring (you can order a copy of the ring), and you can also stay in Barbara Radvilaitė's rooms in the Stikļi Hotel (Gaono St. 7), enjoy a dinner at the court of Sigismund Augustus at the Lokio restaurant (Stiklių g. 6), and Augustus and Barbara's cakes at the Augustus and Barbara Love Story Cafe (Stiklių g. 7).

Augustas ir Barbora png.png
bottom of page