top of page
391615970_639892254999838_5846198472229602901_n.jpeg

LT//

Grupė Vilniaus Dailės akademijos studentų galerijos „ARTerija“ parodoje leidžiasi įtraukiami į kinematografinį oro, šviesos, dramos ir surrealybės žaidimą. Kūriniai tarsi „pasėjami“ Jono Meko Skersvėjo parduotuvių, kavinių ir galerijų languose ir specialioje erdvėje, kur sukuriama pop up galerija „Šviesos slėpynės“. 

Jonas Mekas sakė: “…Aš pagalvojau apie Vilniaus, Lietuvos jauną kartą – esu su jumis. Jūs pakeisite Vilniaus miestą, jūs ateisite ir juos visus pakeisite...“

 

Visa parodos ekspozicija ryškiai, per tapybos, scenografijos, stiklo, šviesos instaliacijas, išsako savitą poziciją, ieško savo šviesos ir šešėlio, atspindžio ir refleksijos, savo miesto vibracijos, kūrybinio balso ir tono. 

Čia galima atrasti naujus talentus, sutikti kūrėjus ir šviesą tiriančiame menininko žvilgsnyje pamatyti, kas svarbu ir kas reikšminga. 

 

Parodos „Šviesos slėpynės“ scenografija maudosi rožiniuose Užupio menų tako svečio - menininko Sije Verski (Olandija) instaliacijos „Skersvėjo uodega“ skalbiniuose. S. Verski ironizuoja, jo parodos pavadinimas anglų kalba turi ir antrąją reikšmę - „Eskizo uodega“. 

EN// 

A group of students of the Vilnius Academy of Arts, at the ARTerija gallery exhibition, let themselves be drawn into the cinematic game of air, light, drama and surreality. The works are as if "sown" in the windows of Jonas Mekos Skersvės shops, cafes and galleries and in a special space where the pop-up gallery "The Hideaways of Light" is created.

 

Jonas Mekas said: "...I thought about the young generation of Vilnius, Lithuania - I am with you. You will change the city of Vilnius, you will come and change them all..."

 

The entire exposition of the exhibition vividly, through painting, scenography, glass, light installations, expresses a unique position, searches for its own light and shadow, reflection, vibration of its city, creative voice and tone.

Here you can discover new talents, meet creators and see what is important and what is significant in the light-searching gaze of an artist.

 

The scenography of the exhibition "The Hideaways of the Light" is bathed in the pink linens of the installation "Tail of the Draft" by artist Sije Verski (Holland), a guest of the Užupis Art Trail. 

 

S. Verski’s style is sarcastic as the title of his exhibition in English also has a second meaning - "The tail of the sketch".

_DSC4078.jpg
_DSC4144.jpg
bottom of page