top of page

Rūta Karalytė ir Dovilė Lukoševičiūtė (LT), Tempo (Adagio – Moderato – Allegro), 2022-2023

LT //

2021 metais „ARTerija“ pajudėjo Savičiaus gatve. Kaip tikra gyvo organizmo arterija – galerija smelkiasi, kvėpuoja menu vis kitose miesto gatvėse. Naujausia instaliacija, kurią ką tik atidarė „ARTerija“ Savičiaus gatvėje – menininkių Rūtos Karalytės ir Dovilės Lukoševičiūtės instaliacija „Tempo (Adagio – Moderato – Allegro)“.

 

Savičiaus  gatvė - Vilniaus “ramintoja”. Joje susilieja įvairiausi gyvenimo tempai. Keliaujant visa gatve buvo pasirinkti trys skirtingi taškai, žymintys skirtingus etapus. „Viskas visai kaip gyvenime – palengva juda savo ritmu - įgauna pagreitį, pasiekia kulminaciją ir vėl nurimsta. Diapazonas labai platus, o melodija ir dermė žymi skirtingą tekančio laiko tempą. Savičiaus gatvė - tai vieta, kurioje galime išgirsti savo bangavimus, atsikartojimus ir pokyčius. Gal tai Adagio (lėtai, ramiai), gal Moderato (vidutiniškai), o gal Allegro (greitai, gyvai) skambanti muzika? – sako menininkės. 

EN //

In 2021, ARTerija moved down Savičiaus Street. Like a true artery of a living organism, the gallery is moving, breathing art in different streets of the city. The latest installation that ARTerija has just opened on Savičiaus Street is "Tempo (Adagio - Moderato - Allegro)" by artists Rūta Karalytė and Dovilė Lukoševičiūtė.

Savičiaus Street is the "soothing" street of Vilnius. It is the focal point for the various speeds of life. Three different points were chosen to mark different stages of the journey along the street. "It's just like life - it moves in its own rhythm - it gathers momentum, reaches a climax and then calms down again. The range is very wide, and the melody and harmony mark the different speeds of time. Savičius Street is a place where we can hear our own undulations, repetitions and changes. Maybe it's Adagio (slow, calm), maybe Moderato (moderate), or maybe Allegro (fast, lively) music? - say the artists.

DSC_1613.JPG
bokstas ramus.jpg
DSC_1564.JPG
DSC_1552.JPG
bottom of page