top of page

Valda Verikaite „Iš Šerdies“

LT //
Apjungiant individualius šiuolaikiškus stiklo meno techninius sprendimus ir meninio stiklo novatoriškas išraiškos formas, optines ir skaidrumo savybes, sukūriau - objektų daugiaelementę kompoziciją, kuri apjungia gamtos inspiruotas, laiko paveiktas ir sąmoningai mechaniškai sukurtas formas. Tai siekis atrasti harmoniją bei darną tarp architektoninių kompozicijų ir natūralių organinių objektų, nudienos aplinkoje. O procesas ir rezultatas analizuojantis ir iliustruojantis žmogaus intervencijas ir veiklas gamtiniame aspekte. Tai tarsi vizuali diskusija apie sandūras tarp ekologijos, tvarumo, išsaugojimo, išliekamumo, tąsos ir eko-socio politikos.

IMG_6814_40x60.jpg
IMG_6781_40x60.jpg

EN //
By combining individual contemporary technical solutions of glass art and innovative forms of expression, optical and transparency properties of art glass, I have created a multi-element composition of objects that combines forms inspired by nature, influenced by time, and deliberately created mechanically. It is an attempt to find harmony and coherence between architectural compositions and natural organic objects in a nude environment. And the process and the result analysing and illustrating human interventions and activities in a natural aspect. It is like a visual discussion about the intersections between ecology, sustainability, preservation, continuity and eco-socio politics.


 

IMG_6861_40x60.jpg
IMG_6757_40x60.jpg

Kūriniai eksponuojami Gėlių krautuvėlėje

bottom of page