top of page

Dovilė Lukoševičiūtė “Vibrations of the water”

LT //
Instaliacija kalba apie vandens virpesius. Vandens elemento pulsavimas gyvas ir kintantis. Jis atspindi vietos, žmogaus ar energijos vibracijas, tokiu būdu sukurdamas tobulą atsikartojančią formą - vientisą ratą. Tai visa apimantis, apjungiantis ir beribiškumą žymintis simbolis. Instaliacija kviečia pajusti per jus tekančius jūsų vidinius sielos bangavimus

EN //
The installation is about water vibrations. The pulsation of a water feature is alive and changing. It reflects the vibrations of a place, a person or an energy, thus creating a perfect repetitive form - a solid circle. It is an all-encompassing, unifying and limitless symbol. The installation invites you to feel your inner soul ripples flowing through you

DSC_1158-01-04.jpeg
DSC_1183-01-01.jpeg
DSC_1183-01-06.jpeg

Kūriniai eksponuojami restorane Memeze

bottom of page