top of page

Paulius Rainys "Vidurnakčio rasa", “Gelmė”

LT //
Objektai inspiruoti gamtos. Organiškų, aptakių formų. Kūriniai - interpretacija kažkada stebėtų, patirtų detalių ir gamtos momentų. Mėginimai užfiksuoti, suestetinti akimirkos momentą. Vanduo arba lašas viena dailiausių ir neapčiuopamiausių formų gamtoje. Skaidrus medžiagos būvis, optika ir atspindžiai dažnai hiperbolizuoja ir iškreipia aplinkos suvokimą ir kartais jį paverčia siurrealiu. Tokia kūrinių vizuali raiška visuomet atkreipia stebėtojo dėmesį.

EN //
Objects inspired by nature. Organic, sleek shapes. The works are an interpretation of once observed, experienced details and moments of nature. Attempts to capture, to aestheticize the moment. Water or a drop is one of the most beautiful and intangible forms in nature. The transparent state of the material, optics and reflections often hyperbolize and distort the perception of the environment, sometimes turning it into the surreal. This visual expression of the works always draws the observer's attention.

Paulius Rainys Gelmė.jpeg
Paulius Rainys Vidurnakčio rasa.jpeg

Kūriniai eksponuojami vyno parduotuvėje Bodega

bottom of page