top of page

Eglė Butkutė „Langai“

LT //
Parodoje eksponuojami vitražai su senaisiais stiklo jungimo būdais, jungimo ornamentika. Vitražams sukurti panaudoti seni medinių langų rėmai bei veidrodžiai. Seni veidrodžiai prarandantys savo savybes atspindėti vaizdą tampa skaidriu stiklu per kurį tu gali žvelgti kiaurai. Kūrinys kaip ir langas gali būti matomas dvejopai- matyti lango išorę ir savo atspindį jame arba priartėjus pažvelgti į vidų.

EN //
The exhibition features stained glass windows with old glass joining methods and joining ornamentation. Old wooden window frames and mirrors were used to create the stained glass. Old mirrors lose their ability to reflect an image and become transparent glass through which you can look through. Like a window, the work can be seen in two ways - you can see the outside of the window and your reflection in it, or you can get closer and look inside.

Eglė Butkutė 4.JPG
Eglė Butkutė 2.JPG
Eglė Butkutė 3.JPG
Eglė Butkutė 1.JPG

Kūriniai eksponuojami Galerija "Elementai"

bottom of page